Mars

Mars je druhou nejmenší planetou (po Merkuru) a obíhá jako čtvrtá planeta kolem Slunce. Na obloze nás upoutá jeho načervenalá barva, a proto je často označován za Rudou planetu. Horniny, půda a obloha mají červený nebo růžový odstín. Výrazná červená barva byla hvězdáři pozorována celou historii. Staré národy ji považovaly za symbol ohně a krve, a proto možná nepřekvapí, že mu bylo jeho jméno dáno Římany na počest boha války.

Jádro

Jádro MarsuJeště dnes nemáme jasný důkaz o poměrech, které se odehrávají pod povrchem Marsu, všechno co víme, je založeno na teoretických modelech. Současné poznání nitra Marsu nasvědčuje tomu, že může být modelován kůrou silnou 20 až 100 km, pláštěm a jádrem, které zaujímá přibližně 16 % hmotnosti planety a 4 % objemu.

Povrch

Povrch MarsuZ dálky má Mars většinou červenou barvu, nebo přesněji bledě oranžovou nebo růžovou se dvěma bílými polárními ledovými čepičkami.
Na topografii Marsu je nejpozoruhodnější dělení na dvě části - severní a jižní, přičemž severní lávové nížiny jsou mnohem níže než jižní vysočiny. Průměrná výška vysočin je od 3 do 4 km nad geoidem, kdežto nížiny jsou kolem 2 až 3 km pod. Tento úkaz vnikl dřívější tektonikou nebo katastrofickými impaktními jevy. Je jasné, že toto rozdělení vzniklo v prvotním vývoji planety. Vysočiny jsou zdrsněny a pokryty impaktními krátery, kdežto jižní vysočiny jsou více hladké lávové planiny. Jako doplněk k tomuto dělení můžeme spatřit hlavní vysočinu Tharsis, která vyčnívá více jak 11 km nad plochu s nulovou výškou.

Atmosféra

Atmosféra planety Mars je zcela odlišná od atmosféry naší Země. Je složena zejména z oxidu uhličitého s malým množstvím ostatních plynů.
Vzduch na Marsu obsahuje pouze jednu tisícinu vody v porovnání se Zemí, přesto toto množství je schopné zkondenzovat a vytvořit oblačnost, která se vznáší vysoko v atmosféře nebo se víří okolo svahů ohromných sopek. V údolích se mohou v časných ranních hodinách utvářet mlhy. V místech, kde přistál modul sondy Viking, se každou zimu objevila tenká vrstva zmrzlé vody. Je zřejmé, že v minulosti mohla hustá atmosféra planety umožňovat proudění vody na povrchu tak, jak to můžeme pozorovat na Zemi. To, že kdysi byly na planetě velké řeky, naznačují věrohodně vypadající soutěsky, pobřeží, koryta řek a různé ostrovy.

Olympus MonsMasrovy měsíce

Typ objektu  v ročním období