Jupiter

Jupiter je se svým rovníkovým průměrem 142 800 km největší planetou ve Sluneční soustavě. Je v pořadí pátou planetou od Slunce. Pokud by byl Jupiter dutý, tak by takto vzniklý prostor vyplnilo více než tisíc Zemí. Jeho hmotnost je větší než hmotnost všech ostatních planet dohromady. Svou přitažlivostí ovládá velké množství měsíců.

Jádro

Jádro JupiteruPředpokládá se, že nitro planety se skládá ze silikátů a železa. Tlak a teplota jsou zde velmi vysoké. Zejména vysoký tlak byl v minulosti příčinou toho, že se pevné jádro pokládalo za útvar složený z pevného vodíku. Nad jádrem se nachází tlustá vrstva složená převážně z vodíku. Ta tvoří rozhodující část objemu i hmoty Jupiteru. Vodík je rozdělen do dvou dílčích vrstev, přičemž v obou je kapalný. Spodní vrstva sahá od jádra do vzdálenosti 46 000 km od středu planety a skládá se z kovového kapalného vodíku. Druhá vodíková vrstva sáhá do vzdálenosti 70 000 km od středu planety. Její hlavní složkou je kapalný molekulární vodík.

Atmosféra

Atmosféra JupiteruTloušťka Jupiterovy atmosféry je zhruba 1 000 km a skládá se z plynného vodíku a helia. Tmavší oblasti se nazývají pásy (pruhy), zatímco ty světlejší se nazývají pásma (zóny).
V průběhu let se pomalu mění uspořádání i barvy pásů a pásem, ale základní struktura je dlouhodobě stálá. Některé změny probíhají rychleji, v průběhu dní až týdnů. Objevují se pohyblivé tmavé a světlé skvrny a proužky. Většina skvrn zakrátko zmizí. Bílé ovály, podobné těm, které se objevily v jižním mírném pásu ve čtyřicátých letech, mají delší životnost. Nejvýraznější strukturou je Velká rudá skvrna. Všechny tyto projevy mračen svědčí o existenci dynamické a turbulentní atmosféry. Rychlá rotace i vítr o rychlosti až 400 km/h způsobuje stahování mračen do horizontálních pásů. Rovníkový atmosférický proud pokrývá oblast mezi rovníkovými pruhy. Obíhá okolo rovníku za asi 9 hod a 51 min (týká se rotace systému I.), což je o 5 minut kratší doba, než jakou potřebuje zbytek atmosféry (systém II.). Na hranicích mezi oběma systémy je možno pozorovat vznik turbulencí.

Jupiterovy prstence

 

Typ objektu  v ročním období