Venuše

Venuše je po Měsíci nejjasnější objekt na noční obloze. Má na to nárok, protože je Zemi ze všech planet nejblíže. U Venuše lze už triedrem nebo malým dalekohledem pozorovat tzv. fáze, tj. velikost osvětlené části kotoučku planety. Jak je známo, planeta je obklopena hustou atmosférou a souvislou oblačností, takže dalekohledy lze pozorovat jen její atmosféru.

Jádro

Jádro VenušeO nitru Venuše toho mnoho nevíme. Především se vychází z informací odvozených ze simulačních modelů. Předpokládá se, že se nitro Venuše skládá z kapalného jádra, obklopeného relativně tenkým pláštěm se skalnatou kůrou.

Povrch

Povrch VenušePovrch Venuše je geologicky "relativně" mladý. Podle nejnovějších výzkumů můžeme říci, že povrch Venuše byl kompletně přetvořen před 300 až 500 milióny lety. Proč k tomu došlo, je zatím jen otázkou k diskuzi. Topografie Venuše sestává z obrovských plání, pokrytých výtoky lávy, horami nebo pohořími deformovanými geologickou aktivitou.
Povrch Venuše je zjizven četnými krátery, vytvořenými dopady meteoritů, které na něj náhodně dopadají. Krátery menší než 2 km zde téměř nenajdete. Je to způsobeno hustou atmosférou, ve které většina malých objektů shoří. Výjimku tvoří velké meteority, které mohou proniknout atmosférou až na povrch. Ty se rozbijí až těsně před dopadem a vytvoří velké krátery.
Vulkány a vulkanické oblasti také patří k častým úkazům. Přinejmenším 85 % povrchu Venuše je pokryto vulkanickou horninou.

Atmosféra

Atmosféra VenušeAtmosféra Venuše je poměrně hustá a především značně horká. U povrchu je atmosférický tlak 90krát větší než u nás na Zemi. Stejný tlak působí na ponorku, která je 1000 m pod hladinou oceánu. Ve složení atmosféry je dominantní oxid uhličitý, jímž je tvořena z 96 %. Vysoká koncentrace oxidu uhličitého je příčinou silného skleníkového efektu, tedy jevu, kdy sluneční paprsky procházejí skrze atmosféru, ale teplo, které se vytvoří jejich dopadem, již atmosféra ven nepustí. Bylo vypočítáno, že z povrchu Venuše se dostanou pouze 2 % slunečního světla, všechno ostatní je přeměněno na jinou vlnovou délku. V případě Venuše především v teplo, tedy v infračervené záření, které je polapeno v atmosféře z oxidu uhličitého.

Typ objektu  v ročním období